Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Cty Phương Đông chỉ cần thông tin cụ thể của khách đặt hàng bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ giao hàng
  • Số điện thoại liên hệ khi giao hàng

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Cty Phương Đông chỉ sử dụng thông tin khi giao hàng đến nơi khách hàng

3. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Thông tin khách hàng được lưu trữ bằng phiếu bán hàng tại công ty

4- CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

Cty Phương Đông xin cam kết đảm bảo thông tin của khách hàng đã lưu trữ tại Cty Phương Đông, không tiết lộ thông tin của khách hàng, không sản xuất, cung cấp hàng hóa cho Bên thứ ba có mẫu mã, thiết kế, hình dáng giống với hàng hóa đã sản xuất của khách hàng